Manon

Toen ik kind was, verhuisden mijn ouders naar de Ardennen.  Hier ben ik nog altijd blij om: ik leerde automatisch Frans. 

Ik behaalde mijn diploma Professionele Bachelor Kleuteronderwijs aan de AP Hogeschool in Antwerpen en werk nu als kleuterjuf in Jette.

Sinds het prille FRAVOOL ! - begin werk ik graag mee de inhouden van de taalateliers uit.  Ondertussen hebben we - dankzij de goede samenwerking van al onze enthousiaste juffen én meester - een heuse spelletjes-databank waar we zeker fier op mogen zijn :-) 

>