Lapin carottes

1. Toon bij de speluitleg een prent van een konijn.   
2. Speel dit spel met echte worteltjes.
3. Oefen de cijfers in door telkens te vragen:
     - il y a combien de lapins? 
     - il y a combien de carottes?

SUPER SPANNEND !!!
>