Krantenspelen


Krantenspel

Regent het?  Dan kan je nog gezellige krantenspelen spelen binnen.  Smijt de krant voortaan niet meer bij het oude papier, maar hou ze bij voor op kamp, we hebben er massa's nodig ;-) !

Doel:

De groep wordt verdeeld in verschillende teams. We spelen allemaal spelletjes met kranten. Er hangt een scorebord op, iedere keer als een groep wint krijgt het een streepje achter zijn naam. De groep die op het einde van de activiteit de meeste streepjes heeft wint een prijs.

Opdrachten:

Maak een zo mooi mogelijke outfit met kranten, per groep is één model

Zoek om het snelst 3 doodsberichten in de kranten

Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk kranten in jullie deel van het veld liggen

Maak om het snelste een zin uit krantenletters “Comment ça va ?.” Iedere letter moet een ander lettertype hebben

Maak iemand zo dik mogelijk met kranten. De dikste persoon wint

Zoek om het snelst 3 rosse mensen in de krant

Maak 3 hoedjes uit papier voordat het liedje hoedje uit papier is afgelopen

Wie zit er onder de krantenhoop verstopt. De groep mag één iemand onder de kranten verstoppen, andere groep moet raden wie er onder de kranten ligt verstopt.

Maak een vliegtuigje uit papier, degene die het verste vliegt wint

Scheur om het snelste alle letters van het alfabet uit en leg ze op volgorde

Maak de hoogste toren van kranten papier

Krantentikkertje: je kan iemand tikken door een krant over de andere persoon te doen.

De groep die het snelste alle kranten opruimt wint 5 extra streepjes

Ga met zoveel mogelijk kinderen op één krantenvel staan

Scheur een krant in de langste spiraal

Scheur de vorm van een dier/voorwerp uit, uit een krant.  De anderen moeten raden welke vorm je hebt uitgescheurd.

>